top of page

Här kommer jag att visa och berätta till vem jag ger pengar. Min förhoppning är att denna sida blir lång...

Diabetesmammorna.jpg

2020 - Under 2020 har det varit sparsamt med utbetalningar på grund av Pendemin. Den enkla anledningen är att det inte sålts så mycket strumpor vilket inte är så konstigt med tanke på situationer.

Jag kommer under slutet av December betala ut en summa. Till vem berättar jag när detta är gjort.

2019 - Det gjordes ett antal utbetalningar till främst Diabetesmammorna under 2019. Detta redovisades inte här på grund av tidsbrist. Bland annat fick jag ett Tack inlägg på Facebook från Diabetesmammorna.

De gör ett fantastiskt arbete med aktiviteter för barn och unga med Diabetes Typ 1. Det kan vara jobbigt för barn och unga och förlika sig med tanken att de har fått en livslång sjukdom. Därför tycker jag att Diabetesmammornas arbete är viktigt för att ge stöd.

2018-12-31 gjordes en andra utbetalning till Diabetesmammorna och deras pågående projekt för barn och unga med Diabetes typ-1.

2018-10-12 gjordes den första utbetalningen till ett diabetesrelaterat projekt. Det gick till Diabetesmammorna för deras fantastiska arbete med aktiviteter för barn och unga med Diabetes typ-1.

bottom of page